ស៊េរី Hitachi

  • Hitachi series Hydraulic pump parts

    ផ្នែកបូមធារាសាស្ត្រស៊េរី Hitachi

    ម៉ាស៊ីនបូមធារាសាស្ត្រ Hitachi ត្រូវបានរកឃើញជាទូទៅនៅក្នុងម៉ាស៊ីនសំណង់ចល័តជាច្រើននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ យើងស្តុកទុកភាគច្រើននៃផ្នែកពាក់ទូទៅសម្រាប់ស៊េរី Hitachi HPV102, HPV116 និង HPV145។
    Elephant Fluid Power: ធានាគុណភាព និងតម្លៃសមរម្យ និងសេវាកម្មក្រោយការលក់ដ៏ល្អឥតខ្ចោះ។