ម៉ូទ័រធារាសាស្ត្រ

 • Hydraulic orbital motors

  ម៉ូទ័រគន្លងធារាសាស្ត្រ

  យើងភ្នាក់ងារ និងចែកចាយម៉ូតូធារាសាស្ត្រម៉ាកល្បីលំដាប់អន្តរជាតិ "HANJIU"។
 • Low speed high torque motors

  ម៉ូទ័រកម្លាំងបង្វិលជុំទាប

  នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ម៉ាកយីហោដែលពេញនិយមបំផុតនៅក្នុងធារាសាស្ត្រគឺ Danfoss, Char Lynn, M+S, HANJIU ដែលនីមួយៗមានគុណសម្បត្តិរៀងៗខ្លួន ប៉ុន្តែហេតុផលដែលអតិថិជនកាន់តែច្រើនជ្រើសរើស HANJIU គឺដោយសារតែវាមានគុណសម្បត្តិជាក់ស្តែងជាងម៉ាកផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងការដឹកជញ្ជូន។ សេវាកម្ម គុណភាព និងអត្រាប្រាក់ចំណេញ។
 • Torqmotor

  Torqmotor

  នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ម៉ាកយីហោដែលពេញនិយមបំផុតនៅក្នុងធារាសាស្ត្រគឺ Danfoss, Char Lynn, M+S, HANJIU ដែលនីមួយៗមានគុណសម្បត្តិរៀងៗខ្លួន ប៉ុន្តែហេតុផលដែលអតិថិជនកាន់តែច្រើនជ្រើសរើស HANJIU គឺដោយសារតែវាមានគុណសម្បត្តិជាក់ស្តែងជាងម៉ាកផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងការដឹកជញ្ជូន។ សេវាកម្ម គុណភាព និងអត្រាប្រាក់ចំណេញ។